Skolstart

Välkomna till terminsstart 21 augusti!
Åk 1 - 10.00 i matsalen
Åk 2 & 3 - 11.00 i klassrummen

Göteborg