Aspero kan utbildning

Modern utbildning

Vårt mål är att alla elever ska utvecklas och växa optimalt, var och en ifrån sina förutsättningar och bakgrund. Det gäller både inom studierna och idrotten.

Du får modern undervisning med fokus på din individuella utveckling. Lärarna är välutbildade och utmanar och inspirerar dig att lyckas. Lektionerna är engagerande och vi varierar vårt arbetssätt för att stimulera din lust att lära. Alla lektioner är självfallet lärarledda och vi håller våra undervisningsgrupper små.

Vi lägger upp studierna ur ett helhetsperspektiv, så att eleverna ska få sammanhang i sin kunskap, se orsaker och samband, och kunna dra slutsatser av det man lärt sig. Ämnesövergripande uppgifter stimulerar och stärker helhetssynen.

Vårt arbetssätt präglas av 1-till-1-konceptet, mångsidighet och flexibilitet.

 

Moderna hjälpmedel

Till sin hjälp i skolarbetet disponerar varje elev en modern bärbar Mac-dator. 

Utrustad med bra program för ordbehandling och kalkyl, för bildbehandling och filmskapande har eleverna ständig tillgång till ett nytt arbets- och redovisningshjälpmedel. Redovisningar och arbeten får en snygg utformning och lay-out, och skriftliga redovisningar kan varieras med inspelade filmer eller presentationer. Detta gynnar ofta den som är mindre bra på att uttrycka sig i lång text.

Mycket av vårt utbildningsmaterial finns också samlat på It´s learning, vår lärplattform. Här har eleverna ständigt tillgång till lärarnas undervisningsmaterial, givna uppgifter, instruktioner med mera, och samlar sitt arbetsmaterial på ett ställe.  Det frigör eleverna i tid och rum: när som helst, var som helst kan man via internetuppkoppling komma åt sitt arbete, ställa frågor till lärare och samarbeta med sina kamrater över nätet.