Asperos vision

Vi skapar vinnare. 

Hos oss arbetar vi med gemenskap, glädje, trivsel och trygghet för att du ska må bra och lyckas. Vi ser varje elev och månar om var och en.

Vi har höga förväntningar på dig som elev att alltid anstränga dig och göra ditt bästa i studierna. Vi både ställer krav och stöttar.
Vi engagerar oss i din utveckling och utmanar dig att nå dina mål i livet.
Vi tror på att alla elever kan bli vinnare. Det är vår genomgående inställning som präglar vår utbildning och vårt bemötande. 

 

På Aspero blir du vinnare på flera sätt: 

Studiemässigt, idrottsligt och socialt

Du lär känna och lär dig utnyttja hela din potential teoretiskt och praktiskt. Vi arbetar med varje elev efter dennes egna förutsättningar, förmåga och ambition. Alla elever ska utvecklas till självständiga, positiva individer och aktiva samhällsmedborgare.

Studiemässigt arbetar vi med modern pedagogik och teknik och tränar medvetet  våra elever till självständighet och ansvar för sin egen inlärning, till att själv analysera och värdera sin studieframgång. Tydlighet i kunskapskrav samt stöd och handledning för att nå målen är vägar till personligt uppnående av dina mål.

Idrottsligt har vi fokus på din individuella teknikträning, god fysik och uthållighet, men också teoretiskt kunnande: hur du ska äta för att bli bäst, hur du ska arbeta med din mentala inställning för att bli vinnare.

Socialt och personligt jobbar vi med trygghet och gemenskap som ledord. Vårt arbetssätt tränar olika gruppsammansättningar omväxlande med indiviuellt arbete och vi undervisar också om gruppdynamik och ledarskap.