Handlingsplaner

Grundmaterialet för handlingsplaner för hela Aspero i olika avseenden presenterar vi här. Varje skola bryter ner materialet till lokala handlingsplaner, som personal och elever medverkar i bearbetningen av.

Handlingsplan för likabehandling och mot kränkande behandling.