När och varför startades Aspero?

Aspero Idrottsgymnasium uppkom ur ett behov från Halmstads stora idrotter, fotboll (HBK), handboll (Drott) och ishockey (Hammers). Det var ett försök att behålla sina talanger på hemorten istället för att skicka iväg dem till riksidrottsgymnasier på andra orter. Efter resultatlösa försök att intressera Halmstads kommun för ett idrottsprogram, vände sig Hammers till det företag som numera är Aspero Kompetens, för att få hjälp med läxläsning för de ungdomar som tillbringade större delen av sin fritid i ishallen.

I samförstånd med Hallands Idrottsförbund och de tre stora klubbarna utvecklades en ansökan för en fristående utbildning med ett specialutformat program: Idrottsgymnasiet med inriktning mot affärsmannaskap och IT. Ansökan tillstyrktes av kommunen och beviljades av Skolverket i december 2001, varpå utbildningen sedan startade i augusti 2002.

Året efter har öppnade skolorna i Borås och Göteborg. Hösten 2008 hade även en skola i Karlskrona fått tillstånd och drog igång.

De olika specialurformade utbildningar som var grunden för vår verksamhet omvandlas i och med nya gymnasieskolan GY2011 till nationella program. Aspero fortsätter att vara ett idrottsgymnasium, med idrotten som gemensam faktor för alla våra elever. Vi håller hög kvalitet både på vår teoretiska programutbildning och på vår idrottsutbildning. Vi är sedan tidigare auktoriserade och certifierade inom ett antal idrotter, och har också fått status som NIU-gymnasier på flera orter och i olika idrotter.