Aspero populära i skolvalet

Efter att skolvalet genomförts i Halmstad kan vi med glädje utläsa att intresset för att kombinera idrott och studier på Aspero Idrottsgymnasium är mycket högt bland kommunens högstadieelever. Med dessa siffror är Aspero Idrottsgymnasium en av få skolor i kommunen som fyller samtliga utbildningsplatser.