Pedagogisk utveckling

1-till-1-konceptet

1-till-1-konceptet innebär delvis tillgång till personliga elevdatorer. Skolverket har dokumenterat hur lärarrollen stärks vid 1-1-satsningar i en läsvärd rapport. Läs den här!

Men det innebär också och för Aspero främst ett annat förhållningssätt till eleven och lärandet och är en del i vårt systematiska utvecklingsarbete. 

Ditt lärande och din utveckling i fokus

Du som individ står i fokus genom 1-till-1-pedagogiken: du som elev har en personlig dator, läraren kommunicerar med dig personligen med din personliga utveckling som mål. Vårt kunskapsfokus är Framtiden: Du ska få kunskaper och färdigheter som är användbara i framtiden.

Vi ägnar tid åt reflektion kring lärandet. Att själv värdera sina kunskaper och framsteg är en annan faktor i detta, liksom att göra kamratvärderingar av någon annans arbete. Källkritisk värdering av information är ett viktigt inslag för att genomskåda propaganda och vinklad information i vår nätbaserade informationsvärld.

Samarbete varvat med individuellt arbete gynnar din utveckling till en delaktig och samspelande individ i samhälle och arbetsliv. Genom en nära dialog med läraren både i undervisningen och på vår lärplattform It´s learning har läraren och du en dialog kring din insats och din kunskap.

Mac-datorer

Varje elev disponerar en personlig bärbar Mac-dator. Det innebär att alla har lika tillgång till tekniska hjälpmedel och ständigt har tillgång till sitt utbildningsmaterial. Genom vår lärplattform It´s learning har du alltid hela utbildningsmaterialet till hands. Lärarna lägger ut sina uppgifter, föreläsningar och annat material, så att du ständigt har tillgång, kan komma åt det för repetition med mera. Du och läraren för en dialog både på skolan och via It´s learning om din utveckling.

Genom personliga datorer vinner vi också snabbhet i informationssökning och bearbetning av uppgifter, utan att behöva vänta på att datorer ska bli lediga på skolan. Dessutom är det en del av ditt framtida arbetssätt och vardagsliv.

Vi märker också att samarbetet ökar, både mellan elever och mellan personalen.

För datorerna har vi ett nära samarbete med LIN Education.