Skolutveckling och kvalitet

Systematisk skolutveckling

Vi arbetar systematiskt med vår skol- och undervisningsutveckling. I en satsning på en utvecklingsgrupp genom Didaktikcentrum har en grupp pedagoger och skolledningen fått utbildning bland annat i systemteori och systemiska verktyg som vi implementerar i vår utbildning.

Kvalitetsredovisningar

Här presenteras våra kvalitetsredovisningar och olika övergripande planer. 

Borås 2010-11

Göteborg 2010-11

Halmstad 2010-11

Karlskrona 2010-11

Lärartäthet

Ett ofta använt mått på skolors kvalitet är antalet lärare per 100 elever. Detta mått är otillförlitligt på många olika sätt, varför vi väljer att redovisa vår faktiska lärartäthet i våra kvalitetsredovisningar, istället för den statistiska lärartäthet som Skolverket och SCB anger. Vi räknar helt enkelt in den personal som arbetar direkt i elevernas utbildning och lektioner överfört till heltidstjänster. På så sätt menar vi att vi ger en riktigare bild av lärartätheten, dvs antal heltidstjänster med undervisningsuppdrag.

Bland felkällorna finns det faktum att den officiella statistiken enbart räknar behöriga lärare som tagit ut lärarexamen. Detta medför att inte alla som arbetar som lärare ingår i statistiken, och således att en lärare som av olika skäl inte tagit ut sitt examensbevis inte räknas med. Samma sak gäller för våra idrottstränare, som av förklarliga skäl inte alltid är utbildade gymnasielärare samtidigt som de har högsta tränarkompetens - de syns heller inte i statistiken.