Värdegrund

Vårt mål är alla elever skall växa och utvecklas optimalt, både i idrotten och i skolan

Vår skola präglas av glädje och gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget ansvar

 

Växa och utvecklas

Varje människa har en inneboende lust och vilja att växa och utvecklas. Att utveckla hela sin person, fysiskt, emotionellt och intellektuellt är målet och strävan för verksamheten. Devisen ”mens sana in corpore sano” (en sund själ i en sund kropp) är ledstjärna för vårt arbete med ungdomarna i Aspero. Var och en skall nå sin optimala utveckling, både inom idrott och skola, med hjälp av mentorskap och helhetssyn på utveckling och tillvaro.

 

Glädje och gemenskap 

Det är kul att lära sig och utvecklas! Att sätta sina egna mål och att uppnå dem ger glädje och tillfredsställelse. Både i idrottsträningen och i lärandet satsar vi på personlig utveckling. Var och en skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Gemenskapen i idrotten och skolan är grundläggande för utveckling och goda resultat. Team och laganda genomsyrar vår verksamhet.

 

Trygghet

Du tillhör en mentorsgrupp, där vi följer både gruppen och de enskilda elevernas utveckling och trivsel. Gruppvis och personliga uppföljningar av arbetet i skolan och i idrotten sker regelbundet. Skolan är ett team, och alla, elever såväl som personal, hjälper och stöttar varandra, precis som ett idrottslag hjälper varandra för gemensam framgång.

 

Hänsyn och respekt

Våra ordningsregler bygger på begreppen Hänsyn och Respekt.

Att visa varandra hänsyn, att vara rädda om varandra och skolan, att måna om varandra, är våra riktlinjer.

Att respektera olikheter är en självklarhet – olikheter i bakgrund, erfarenheter och intressen berikar. Det är en styrka att lära av varandra och om varandra.

 

Ansvar

Arbetet på skolan och i idrotten kräver att man tar ansvar: ansvar för sin planering, sin utveckling, att utföra uppgifter, att vara på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning. Både tränare och skolpersonal finns till hands för att hjälpa dig att ta det ansvaret. På Aspero Idrottsgymnasium är du representant för vår verksamhet, vår skola och idrottsklubben. Därför kräver vi även av dig en drog- och dopningsfri idrotts- och studieverksamhet.