Verksamhetsidé

Aspero Idrottsgymnasium är ett unikt koncept: 
en skola med idrottsinriktning för alla elever. 

Asperos syfte är att ge elever möjlighet till en seriös och balanserad satsning på både idrott och skola. Alla som går på skolan är aktiva idrottare. Alla som arbetar på skolan förstår idrotten som förutsättning för verksamheten.

Eleverna får en gedigen och spetsad idrottsutbildning inom sin valda idrott samt kvalificerad utbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi eller handel. 

Idrotten är en stor del av våra ungdomars fritid. Genom att samverka med och ingå i sammanhang kring ungdomarnas fritidssysselsättning, bidrar vi till att skapa en tydlig helhetsbild kring eleverna, där förståelse för villkoren i idrottssatsningen utgör en faktor i skolarbetet och tvärtom. Aspero idrottsgymnasium skall inte bara vara ett studiealternativ, utan också en aktiv del av den svenska idrottsrörelsen. 

Aspero strävar efter att kvalificera sig som nationellt godkänt idrottgymnasium NIU och hålla yppersta kvalitet för en starkt hållbar utveckling. 

Utbildningen skall stimulera livslångt lärande och utgöra en god grund för fortsatta studier eller yrkesverksamhet.

Utbildningen skall bilda en helhet, vilket innebär att eleven söker besvara frågor och lösa problem med hjälp av kunskaper från olika kunskapsområden.

Vi skall också bidra till elevens bildning genom att eleven utvecklar sin förmåga att reflektera, integrera ny kunskap med tidigare och på ett kritiskt sätt använda sina kunskaper. 

Genom att fördjupa elevens kunskaper förbereder utbildningen även för vidare studier och fortsatt livslångt lärande i arbetslivet, både inom Sverige och internationellt. Kunskaper och erfarenheter från idrottsvärlden integreras i utbildningen för att ge nya dimensioner och fördjupad förståelse för parallella fenomen.