Aspero kan utbildning

 

Höstterminen

Onsdag 15/8 - torsdag 20/12
 
Lov
1/11 - 2/11, 11/2 - 15/2,  2/4 - 5/4, 10/5

Studiedagar
29/10 - 31/10 
 
 

Vårterminen

Tisdag 8/1 - onsdag 5/6

Lov
11/2 - 15/2,  2/4 - 5/4, 10/5
 
Studiedagar
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Aspero Borås avvecklas - eleverna går färdigt

Många faktorer har samverkat till att Aspero Borås nu får alltför få sökande för att det skall vara möjligt att fortsätta driva skolan.

Dels kommer det under ytterligare några år vikande elevunderlag. Antalet elever i gymnasieålder har minskat under några år och fortsätter minska fram till 2015-2016. Därefter kommer en svag uppgång. Det innebär att väldigt många tänkta elevplatser står tomma medan det finns ett stort utbud av skolor och utbildningar att välja på. Det påverkar möjligheterna att skapa gruppstorlekar och klasser så att ekonomin går ihop.

Dels har den nya gymnasieskolan GY2011 inneburit stora förändringar för Aspero. Tidigare hade ett sammanhållet specialutformat program med många kurser som eleverna läste gemensamt. Inom programmet kunde man välja inriktning: handel, ekonomi eller samhällsvetenskap. I det läget är det möjligt att ha en liten grupp elever i någon av inriktningarna.
Den nya gymnasieskolan innebär att vi har tre skilda nationella program, med ett litet antal gemensamma kurser för SA och EK. Varje program har sedan olika programgemensamma kurser, inriktningskurser och fördjupningskurser. Detta kräver att det finns ett ganska stort antal elever på varje program, för att kunna genomföra utbildningen med alla de kurser och inriktningar som krävs.

Situationen har nu blivit sådan, att ett antal elever har sökt till Aspero, men antalet fördelas på tre skilda program. Det har inte varit möjligt att garantera att dessa elever skulle få gå färdigt sin gymnasieutbildning hos oss och få de kurser som ingår i programmen. Därför har Asperos styrelse beslutat att inte starta några nya ettor och därmed avveckla skolan.

Eleverna går färdigt på Aspero

De elever som ska ta studenten i juni 2013, blir de sista eleverna på Aspero Borås. Vi har ansvaret för att de får slutföra sin utbildning på Aspero och det ansvaret ska vi leva upp till. Självklart ska vi se till att dessa elever får en hög kvalitet även på sitt avslutningsår och att deras gymnasietid på Aspero blir ljus och minnesvärd.

Vi tackar de elever och föräldrar som visat oss förtroende genom åren, och som med visad uppskattning ger oss glädje och kraft!