Aspero kan idrott

Idrottsprofilen

Idrottskurserna har vi vid 2 tillfällen i veckan, dels som din valda idrott och dels som teori, gym eller fysträning. Du utvecklar din färdighet och teknik tillsammans med våra välmeriterade tränare, som lär dig tänka idrottspsykologiskt och träna hälsosamt.

Kombinationen av idrott och studier är Asperos profil. Här får du möjlighet att satsa på båda delar. Din individuella utveckling är i fokus, både i idrotten och skolarbetet. På idrottsprofilen läser du ämnet Idrott och hälsa, med fördjupningskurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och Idrott och hälsa specialisering 2, utöver den obligatoriska Idrott och hälsa 1.

Om din idrott inte är med bland våra profilidrotter, rekommenderar vi PT-profil, som ger dig personligt och idrottsligt inriktad träning som komplement. Det ger ökad grundkondition och styrka, som gör att du förbättrar dina resultat och genom omväxling minskar skaderiskerna.

Kvalitet

Vi håller hög kvalitet genom

  • meriterade och välutbildade tränare
  • välstrukturerade träningar med hög kvalitet
  • tillgång till goda träningslokaler och arenor
  • idrottsteori - kost, näringslära, idrottspsykologi mm
  • regelbundna fystester för samtliga elever
  • provträningar för sökande elever på prova-på-dagar

Vid frågor om idrotten: kontakta oss 

Smart av träning

Ny forskning visar att unga blir smartare av träning, Läs mer!