Elevförsäkring

Alla elever i Västra Götalandsregionen är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. 
För mer information vänligen vänd er till hemkomunen.