Sjukfrånvaro

 

Sjukanmälan 

Om du är sjuk måste du anmäla sjukfrånvaro senast kl.09.00 och för varje sjukdag. Om du är under 18 år, måste vårdnadshavare göra anmälan.

Ny anmälan görs för varje sjukdag. 

Observera att ej anmäld sjukfrånvaro registreras som ogiltig frånvaro.

Sjukanmälan görs via telefon 031-337 89 00 från kl 07:30

 

Ledighet

Ledighet för tandläkarbesök, resor, cuper eller annat ska beviljas utav mentor eller rektor i god tid innan.
Ansökan sker på pappersblankett som finns på skolan.

 

 

 

Ogiltig frånvaro

Målsman/Vårdnadshavare får meddelande om ogiltig frånvaro via e-post eller sms. Observera att ogiltig frånvaro medför att CSN prövar och kan dra in rätten till studiebidrag.
Observera att vid frånvaro från skoldagens första lektion skickas ett mail och om detta mail inte beräftas vid 17-tiden innebär det att sjukanmälan har blivit registrerad.