Elithandboll NIU

Ansökan om NIU-plats sker senast 1 december. Ansök också till Asperos program som vanligt senast 1 februari!

Redan den 15 september öppnar handbollens ansökningsportal för eleverna som söker till handbollens NIU på Aspero Idrottsgymnasium.
Anmälan gör du genom att klicka på nedanstående länk och följa instruktionerna!

https://ansokan.svenskhandboll.se

Du som söker Aspero Idrottsgymnasium och SHF:s Nationellt godkända Idrottsutbildning (NIU) kallas till en uttagningsdag, den 18 december 2019. Under dagen tränar vi handboll, genomför fys- och rörlighetstester, dessutom har vi ett samtal med dig om din framtida handbollsatsning.

Utifrån ovanstående fördelas skolans NIU-platser. För att starta din NIU utbildning krävs att du även med dina betyg kommer in på valt studieprogram.

 

Kvalitetskrav

Handbollförbundet ställer kvalitetskrav för NIU.

Dels ska du som elev bedömas ha förutsättningar att nå elit som senior. Dels ska skolans tränare ha hög nivå i sin tränarutbildning. 
Dessutom ställs det krav på när och hur träningen bedrivs och i vilka gruppstorlekar. Även anläggningen ska hålla hög nivå.

Läs mer på Svenska Handbollförbundets sida om NIU.

 

Saxat ur handbollförbundets information:

För SHF:s del kommer dessa i praktiken vara regionala elithandbollsgymnasier, där eleverna ska kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar.  För att möta framtiden har  SHF tagit ett helhetsgrepp om den nationella handbollgymnasieutbildningen. En utbildning som skall främja talangutveckling såväl inom bredd som elitsatsning.

Våra mest talangfulla ungdomar skall ges möjlighet att gå på ett certifierat handbollgymnasium. SHF har upprättat detaljerade riktlinjer för utbildningens mål. SHF:s verksamhetsinriktning, värdegrund och vision tillsammans med SHF:s måldokument och certifieringskriterier samt skolans verksamhetsplan, skall bidra till ett helhetsperspektiv på utbildningen. Ansvaret för uppföljning och kvalitetssäkring av handbollgymnsieutbildningen åvilar SHF.

SHF:s övergripande vision för handboll - utbildning

Vision
Alla handbollungdomar som vill skall ges möjlighet att kunna kombinera handbollträning och studier på såväl elit- som breddnivå.

Mål
I landet skall finnas ett stort antal gymnasier/grundskolor med lokal anpassning för att kunna erbjuda intresserade handbollungdomar att kombinera handbollträning och studier på såväl gymnasie- som grundskolenivå.