Elitidrottsgymnasium - NIU

I Halmstad har vi NIU i golf och handboll. Information finns under respektive idrott.

För godkännande som NIU ställer idrottsförbunden en rad olika krav på utbildningens innehåll, tränarnas utbildningsnivå, antal poäng och kurser eleverna studerar. Skolorna ska godkännas av specialförbundet och därefter fattar Statens Skolverk beslut om att skolan får NIU-status.

De olika förbunden beslutar också om hur många skolor som kan bli NIU, beroende på antalet aktiva ungdomar i idrotten. Därför är det inte säkert att man får tillstånd som NIU, även om vi uppfyller alla kraven som ställs. På Aspero arbetar vi för att ha samma höga kvalitet på tränare och träning för övriga idrottsutbildningen som för NIU.

 

Ansökan och intagning

Du ska söka NIU-plats senast 1 december. Se information under ditt idrottsval.
Du deltar i  uttagningstest och får besked före ansökning till programmet.
Du ska dessutom söka ett program på Aspero.  Du placeras i NIU-gruppen efter ranking.

 

Ämnet specialidrott

Elever på NIU är de enda som numera får ha ämnet Specialdrott, som riktar sig mot elitsatsande elever. (Alla elever läser också kursen Idrott och hälsa 1, som är obligatorisk.)
De kurser vi ger på Aspero inom ämnet är:

  • Idrottsspecialisering 1
  • Tränings- och tävlingslära 1
  • Idrottsspecialisering 2
  • Idrottsspecialisering 3