Sagt om Aspero

Elevernas vardag på Aspero

3 år på Aspero

Elevröster

 

Celina Lööf, 
Fotboll 

 

 

Hur är lärarna på Aspero?

De är jättebra och hjälpsamma.

Vad tycker du om skolan i allmänhet?

Bra stämning, skön miljö.

 

 

Max Helgesson, 
Golf

 

 

Hur är lärarna på Aspero?

Lärarna är väldigt bra, jag känner att de verkligen hjälper mig.

 

Vad tycker du om skolan i allmänhet?

Den är bra, det är roligt att kombinera skola med idrott.

 

 

Niklas Källänge Nilsson, 
Golf

 

 

Hur var det att flytta till en ny stad?

Jag tyckte det var jobbigt i början men det går bra när man kommer in i rutinerna.


Vad tycker du om skolan i allmänhet?

Den har en bra atmosfär

 

Hur är maten på Aspero?

Maten är bra

 

 

Rasmus
Rudolfsson,

Innebandy

 

 

Hur är lärarna på Aspero?

Ja tycker att lärarna är bra, de lär ut så att man blir intresserad av ämnet och därför lär man sig det som sägs.

 

Hur trivs du på Aspero?

Jag trivs väldigt bra, har fått en grymt bra klass.

 

Hur är sammanhållningen mellan eleverna på skolan?

Den är bra, i vår klass är den grym

 

 

Robin Persson,
Golf,

 

 

Hur är lärarna? 

De är bra, mycket trevliga och bra på att lära ut.

 

Hur trivs du på Aspero?

Jag trivs mycket bra. Det finns många vänner man kan umgås med och det är en bra stämmning på skolan.

 

Lärarröster

 

Marcus Holm
Idrottskoordinator & innebanyinstrukör

 

Hur fungerar innebandyträningen på Aspero?

Det är en unik förmån att få utveckla spelarna under dagtid. Utbildningen bedrivs med inriktning på teknik med ökad svårighetsgrad. Olika former av spelmoment utvecklar spelförståelsen och förmågan att spela med få tillslag på bollen. Jag har möjlighet att följa eleverna under tre år och det är givande att se framstegen! Eleverna är motiverade och mottagliga för feedback.

 

 

Anders Brogren, lärare i samhäll & historia

Vilka är skillnaderna mellan Aspero och en kommunal skola?

Det finns många skillnader mellan Aspero och en kommunal skola framför allt storleken, vår skola är mycket mindre än en kommunal skola och gemenskapen blir större, kommunikationen går smidigare och det finns en stor flexibilitet. 

 

Möjligheterna här på Aspero är även de mycket större då det är en mindre arbetsplats där man inte är låst till gamla traditioner. På vår lilla skola delar elever och lärare samma intressen och engagemanget från båda sidorna blir bättre. I och med detta blir den pedagogiska diskussionen mycket mer aktiv. 

 

Både lärare och elever är mindre anonyma på Aspero och detta leder till att vi hjälper varandra. Behöver vår vaktmästare Glenn hjälp så hjälper jag honom, behöver de hjälp i köket hjälper Glenn till osv. Förstörelse, nedskräpning och mobbing förkommer i en mycket mindre skala hos oss och det beror på skolans storlek tror jag. 

 

En nackdel är att friskolor måste vara dubbelt så bra för att anses hälften så duktiga som kommunala skolorna, många är skeptiska mot friskolor och lyssnar mycket på negativa saker de hör.