Sjukfrånvaro

 

Sjukanmälan 035 - 136900

Om du är sjuk måste vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) anmäla detta till skolan före klockan 08.30 samma dag som du insjuknar. Sjukanmälan göres varje frånvarodag på telefonnummer 035-13 69 00. Skolan är bemannad från klockan 07.00. Rapportera även till din specialidrottstränare vid sjukdom för att frånvaron skall bli giltig.

 

Ogiltig frånvaro

Målsman/Vårdnadshavare får meddelande om ogiltig frånvaro via e-post eller sms. Observera att ogiltig frånvaro medför att CSN prövar och kan dra in rätten till studiebidrag.
 

 

 

Vid längre uppehåll p.g.a. skada eller andra uppstående problem skall du kontakta Asperos skolsköterska.

Skolhälsa

Skolläkare och sjukgymnast har vi via Amadeus. På skolan finns dessutom samtalsstödjare och speciallärare.