Aspero kan utbildning

Elevguiden - information till dig som förälder till elev och som elev på Aspero.

Handlingsplan - Plan för att förebygga likabehandling och förhindra kränkande behandling

Ledighetsansökan - Här kan du ladda ner din ledighetsansökan

Avslutning 2014

Åk 3 tar studenten fredagen den 13 juni

 

Höstterminen

2014-08-20 – 2014-12-19
Åk 1 börjar den 20 augusti.
Åk 2-3 börjar 21 augusti.
 
Lov och studiedagar
27 oktober -2 november lov v.44
21 december julavslutning
 

Vårterminen

2014-01-08 – 2014-06-13
 
Lov och studiedagar
7 januari
V.8
7 mars
v.16
1 maj
9 maj
29-30 maj
6 juni
 
 

 

 

 

Asperos programutbud och poängplaner från ht 2013  hittar du här!

Aspero Samhälle

Du väljer inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Beteendevetenskaplig inriktning handlar om människors utveckling och samspel i grupper och verksamheter, kommunikation, lärande och ledarskap. Dessa kunskaper har ett gott samband med ledarskap, tränarskap och andra funktioner inom idrottsvärlden. Samhällsvetenskaplig inriktning ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. 
Examensmål

Aspero Ekonomi

På Aspero läser du inriktning ekonomi på ekonomiprogrammet. Du får kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag. Du blir behörig för högskoleutbildningar inom ekonomisektorn.