Aspero kan utbildning

Höstterminen 2015

2015-08-17 – 2015-12-18

Lov och studiedagar

Vecka 44
13 November

 

 

Vårterminen 2016

2016-01-11 – 2016-06-10

Lov och studiedagar       

Vecka 8 
Vecka 13 
5-6 Maj

 

 

 

Årets informationsfolder hämtar du här.

Elevguiden - information till dig som förälder till elev och som elev på Aspero.

Ledighetsansökan - Här kan du ladda ner din ledighetsansökan

Asperos programutbud och poängplaner hittar du här!

Handlingsplan - Plan för att förebygga likabehandling och förhindra kränkande behandling

Aspero Samhälle

Du väljer inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Beteendevetenskaplig inriktning handlar om människors utveckling och samspel i grupper och verksamheter, kommunikation, lärande och ledarskap. Dessa kunskaper har ett gott samband med ledarskap, tränarskap och andra funktioner inom idrottsvärlden. Samhällsvetenskaplig inriktning ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. 
Examensmål

Aspero Ekonomi

På Aspero läser du inriktning ekonomi på ekonomiprogrammet. Du får kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag. Du blir behörig för högskoleutbildningar inom ekonomisektorn. 

Examensmål