Elithandboll NIU

Du ska söka till NIU och kvalificera dig i uttagningar. Intagning sker på betyg samt ranking. Som NIU-elev har du idrott vid 5 tillfällen i veckan.

Ansökan till Elithandgymnasier sker direkt till aktuell gymnasieskola och till SDF. Ansökan om NIU-plats sker senast 1 december. Du kommer att kallas till uttagningar, där du får blir rankad. Distriktsförbundet, skolan och samarbetsföreningarna samverkar om bedömningen.

Länk til ansökan

 

Först och främst ska du komma in på din sökta utbildning, där betygspoängen avgör. Sedan kan du få plats i NIU-utbildningen beroende på hur du hamnat i rankingen.

 

Kvalitetskrav

Handbollsförbundet ställer kvalitetskrav för NIU.

Dels ska du som elev bedömas ha förutsättningar att nå elit som vuxen. Dels ska skolans tränare ha hög nivå i sin tränarutbildning.

Dessutom ställs det krav på när och hur träningen bedrivs och i vilka gruppstorlekar. Även anläggningen ska hålla hög nivå.

Läs mer på Svenska Handbollförbundets sida om NIU.

 

Saxat ur handbollförbundets information:

För SHF:s del kommer dessa i praktiken vara regionala elithandbollsgymnasier, där eleverna ska kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar.  För att möta framtiden har  SHF tagit ett helhetsgrepp om den nationella handbollgymnasieutbildningen. En utbildning som skall främja talangutveckling såväl inom bredd som elitsatsning.

Våra mest talangfulla ungdomar skall ges möjlighet att gå på ett certifierat handbollgymnasium. SHF har upprättat detaljerade riktlinjer för utbildningens mål. SHF:s verksamhetsinriktning, värdegrund och vision tillsammans med SHF:s måldokument och certifieringskriterier samt skolans verksamhetsplan, skall bidra till ett helhetsperspektiv på utbildningen. Ansvaret för uppföljning och kvalitetssäkring av handbollgymnsieutbildningen åvilar SHF.

SHF:s övergripande vision för handboll - utbildning

Vision
Alla handbollungdomar som vill skall ges möjlighet att kunna kombinera handbollträning och studier på såväl elit- som breddnivå.

Mål
I landet skall finnas ett stort antal gymnasier/grundskolor med lokal anpassning för att kunna erbjuda intresserade handbollungdomar att kombinera handbollträning och studier på såväl gymnasie- som grundskolenivå.