Sjukfrånvaro

Sjukanmälan 
0455-31 11 78

Frånvaro skall alltid rapporteras till skolan senast kl 09:00 (till Jessica, tel 0455-311178), även om det endast gäller idrottsspecialisering. Är eleven inte myndig ska föräldrarna göra denna anmälan för att den ska vara giltig.

- Ny anmälan görs för varje sjukdag

 - Vid ledighet kontaktas mentorn (t.ex läkarbesök, tandläkare eller annan avvikelse).

 - Skicka även ett sms till berörd tränare med hänsyn till träningsplanering. 

- Följs inte ovanstående instruktioner räknas frånvaron som ogiltig. 

 

    •    Vid skador kontaktar du vår sjukgymnast Anders Broström på Karlskrona sjukgymnastik

Tel: 0455-311454 (reception), telefontid 8:00 - 12:00

 

Ogiltig frånvaro

Målsman/Vårdnadshavare får meddelande om ogiltig frånvaro via e-post eller sms. Observera att ogiltig frånvaro medför att CSN prövar och kan dra in rätten till studiebidrag.