Personal

Anders Torstensson
Rektor
Tel:
0455-311184
Muris Abdurahmanovic
Lärare i samhällsvetenskap, svenska, ekonomi och sociologi
Karl-Johan Arlehall-Lång
Instruktör handboll
Angelina Gordér
Förstelärare Matematik, naturkunskap
Torbjörn Johansson
Matematik, naturkunskap
Marie Krona
Samhällskunskap, Engelska
Maria Gustafsson
Ekonomiska ämnen
Malin Kågström
Fitness, idrott
Carl-Henrik Larsson
Förstelärare. Historia, samhällsorienterande ämnen, gymnasiearbete
Jens Norrman
Idrottskoordinator, innebandy