Synpunkt och klagomål

Aspero vill gärna få kännedom om synpunkter, förslag och klagomål som rör vår verksamhet. Det är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete. 

Framföra synpunkter och klagomål 


Du kan lämna synpunkter eller klagomål på särskild blankett för detta eller fylla i ett webbformulär. Dina synpunkter eller klagomål lämnas alltid vidare till ansvarig rektor för behandling. Du kan också framföra dina synpunkter muntligt. Mottagande personal fyller sedan i formuläret och du får en kopia så du kan se att personen uppfattat din synpunkt korrekt. 

 

Vi ser gärna att alla som lämnar synpunkter eller klagomål lämnar kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. 

Gäller klagomålet verksamheten i stort framförs dessa till ansvarig rektor.  Klagomål gällande rektors tjänsteutövning lämnas till VD.