Info till våra elever och vårdnadshavare

Länkar till våra elevsystem

Its Learning - Vår lärportal

Adelanet - Studieplan

Skola24 - Schema 

Elevguiden 2023/24

Läsårsplanering - Översiktligt schema

Läsårstider

Datoravtalet

Samtycke foto och film

Info om frånvarohantering


Studenten

Studenten 2024-06-12 - klicka för info

Vad skall det stå på studentskylten?

Sjukanmälan görs antingen via Skola24 (webb eller app) eller via telefon på nr: 0515-777111 (Mail/sms går till vårdnadshavare efter inringd sjukanmälan.)